การทำความสะอาดโรงงาน

ทำความสะอาดโรงงาน

การทำความสะอาดในโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นโรงงานประเภทใดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะถ้าโรงงานไม่สะอาด ไม่ได้มาตรฐาน ก็จะทำให้ผลิตสินค้าออกมาได้ไม่ได้มาตราฐานและไม่สามารถนำออกมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคได้

ขั้นตอนการทำความสะอาดโรงงาน

1. ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง (ลายผลิต)
– กวาดม๊อบทำความสะอาดพื้นทั้งหมด ,เข็นม๊อบเก็บฝุ่นบริเวณทางเดินร่วมสม่ำเสมอ ,สเปรย์บัฟ, ขัด มันพื้นบริเวณทางเดินร่วม ,เช็ดทำความสะอาดประตูกระจกทาง เข้า – ออก ,เช็ดทำความสะอาดตู้น้ำ ดื่ม ,เช็ดทำความสะอาดเก้าอี้ โต๊ะ สำหรับที่นั่งพักผ่อนพนักงาน ,เช็ดทำความสะอาดห้องล๊อกเกอร์ พนักงาน ,ปัดฝุ่นพรมเช็ดเท้า ,เปลี่ยนถุงขยะ ,นำขยะไปทิ้งและทำความสะอาดถังขยะ
2. ทำความสะอาดภายในสำนักงาน/ห้องพยาบาล
– กวาดม๊อบพื้น เข็นม๊อบเก็บฝุ่นพื้นที่ทั้งหมด ,สเปรย์บัฟ, ขัดมันพื้นสม่ำเสมอ ,เช็ดฝุ่นตามชั้นวางของตู้ โต๊ะต่างๆ โทรศัพท์ และกรอบรูปเท่าที่สามารถจะทำได้ ,ปัดฝุ่นฝาผนัง บานหน้าต่าง และเช็ดทำความ สะอาดมู่ลี่ ,เปลี่ยนถุงขยะ ,นำขยะไปทิ้งและทำความสะอาดถังขยะ ,ดูดฝุ่นพื้นทั้งหมด รวมทั้งบริเวณ ภายใต้เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยง่าย ตามความเหมาะสม ,เก็บจุดเปื้อนพรมและ เฟอร์นิเจอร์ให้สะอาด


3. ทำความสะอาดห้องครัว/บริเวณที่เตรียมกาแฟ
– ม็อบทำความสะอาดพื้น ,ทำความสะอาดอ่างล้างจาน ,เช็ดโต๊ะ ผิวภายนอกตู้เย็น และเก็บภาชนะ เก็บแก้วน้ำ ถ้วยกาแฟจานรอง ,ล้างแก้วน้ำ ถ้วยกาแฟจานรองและเช็ดให้แห้ง ,จัดเตรียม และบริเวณ เครื่องดื่ม, ชา, กาแฟ เฉพาะผู้บริหารและผู้มาติดต่อ (อุปกรณ์การจัดเตรียมและเครื่องดื่มจัดหาโดยผู้ ว่าจ้าง)
4. ทำความสะอาดโรงอาหาร (Canteen)
– ม็อบทำความสะอาดพื้น ,ทำความสะอาดเก้าอี้ โต๊ะ ทั้งหมด ,เก็บจานและวิ่งช้อน ,ล้างจาน
5. ทำความสะอาดหอพักพนักงาน
– กวาดม๊อบทำความสะอาดพื้นส่วนกลางทั้งหมด ,ทำความสะอาดห้องน้ำส่วนกลางทั้งหมด ,นำขยะไป ทิ้ง และทำความสะอาดถังขยะ ,เปลี่ยนถุงขยะ

การทำความสะอาดโรงงานต้องทำอย่างรอบคอบ ละเอียดทุกซอกทุกมุม ทำให้สะอาดที่สุดเพื่อความสะอาดของเครื่องมือ สินค้าที่จะนำออกมาขายและถ้าทำความสะอาดโรงงานอย่างดีก็จะทำให้โรงงานอยู่รอดได้ดี