ตรวจสุขภาพครบวงจรกับ Medical line lab

Medical line lab

ในยุคที่มีโรคระบาดแพร่กระจายอยู่ในขณะนี้ ทำให้เราไม่สามารถวางใจได้เลยว่า ร่างกายของเรานั้นเป็นปกติ สุขภาพดีและปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บที่รายล้อมเราอยู่รอบตัวในปัจจุบัน สำหรับคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมออยู่แล้ว ยังมีหลาย ๆ ท่านที่ได้รับเชื้อไวรัสหรือมีอาการเจ็บป่วยในภายหลังมากมาย สิ่งนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่การันตีได้เลยว่าผู้ที่ออกกำลังกายหรือผู้ที่ดูมีสุขภาพแข็งแรงดีจะไม่เจ็บป่วยใด ๆ เพราะโรคภัยในปัจจุบันนั้นมันไม่เลือกเพศ ไม่เลือกวัยและไม่เลือกอายุ ดังนั้นทุกคนควรจะมีการดูแลตนเองและบำรุงฟื้นฟูร่างกายอย่างสม่ำเสมอ ไม่ปล่อยให้ร่างกายอ่อนแอ จนมีโรคภัยมาเบียดเบียนเข้าแทรกซึม แล้วโจมตีร่างกายของเราได้ ซึ่งทางโรงพยาบาล Medical line lab ได้เล็งเห็นถึงสุขภาพคนไทยและอยากเห็นคนทุกช่วงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่เสมอ หากมีอาการเจ็บป่วยแฝงอยู่ในร่างกายก็สามารถตรวจพบเจอและรักษาได้อย่างทันถ่วงที 

โปรแกรมการบริการจากทางเว็บไซต์ 

ทางเว็บไซต์ Medical line lab จัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่สำคัญหลัก ๆ เอาไว้ 16 ชนิด ได้แก่ 

การตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) มีบริการวัดความดันโลหิต (BP) ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE) ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกระบบดิจิทัล (X-Ray) ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ (UA) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol) ตรวจระดับไขมันกล้ามเนื้อหัวใจ (Triglyceride) ตรวจระดับไขมันชนิดดี (HDL) ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี (LDL) ตรวจการทำงานของไต (BUN) ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) ตรวจการทำงานของตับ (SGOT) ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) ตรวจกรดยูริกเพื่อหาโรคเก๊าต์ (Uric Acid) 

ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นจุดสำคัญที่ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจเบื้องต้นทั้งภายนอกและภายใน มีการตรวจในเชิงลึกที่อวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย ว่ามีการทำงานที่ผิดปกติหรือไม่ เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคร้ายแรงที่เกิดกับอวัยวะนั้น ๆ จนสามารถส่งผลต่อชีวิตได้หรือหากอวัยวะทำงานผิดปกติ สามารถส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่ออวัยวะอื่นหรือร่างกายได้ ทางโรงพยาบาล Medical line lab ของเราจึงมีการตรวจสอบทุกส่วนอย่างละเอียดโดยทีมแพทย์และบุคลากรที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะมีการรายงานผลให้ทราบอย่างชัดเจนและมีทีมพยาบาลที่คอยให้คำปรึกษาและแนะนำ รวมทั้งยังคอยอธิบายข้อมูลสุขภาพให้คนไข้ทุกท่านได้ทราบผลการตรวจอย่างเข้าใจง่ายและได้ทราบถึงเกณฑ์การตรวจว่า ตนเองนั้นมีสุขภาพที่ดีมากน้อยเพียงใดและควรจะต้องดูแลตนเองภายหลังการตรวจอย่างไรต่อไปเพื่อให้ยังคงสุขภาพดีแบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ