อบรม จป ออนไลน์ คืออะไร ดียังไง มาดูกัน

อบรม จป ออนไลน์

ปัจจุบันมีหลายๆ สถาบันที่รับจัดอบรม จป ออนไลน์ เพื่อความสะดวกสบาย จป ย่อมาจาก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีด้วยหลายระดับ เมื่อไม่นานมานี้ การเรียนผ่านระบบออนไลน์ตอบโจทย์ผู้เรียได้ดีและเป็นกระแสที่ทุกคนพูดถึง หลายสถาบัน หลายๆ โรงเรียนเริ่มหันมาทำการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ สาเหตุหลักๆ ก็น่าจะมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูกันว่า อบรม จป ออนไลน์ คืออะไร ดียังไงและสถาบันจัดอบรม จป ออนไลน์ที่ดีเป็นแบบไหน

การอบรม จป ออนไลน์ คือ การอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ เช่น จป หัวหน้างาน จป เทคนิค หรือเทคนิคขั้นสูง จป บริหาร จป วิชาชีพ โดยเป็นการอบรมผ่านออนไลน์ ส่วนใหญ่จะนิยมอบรมผ่านแอปพลิเคชัน ซูม ด้วยระบบภาพและเสียงที่คมชัดสูงระดับ Full HD

การอบรม จป ออนไลน์มีข้อดีหลายอย่าง ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอบรมผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ได้ นอกจากความสะดวกสบายแล้ว ก็ยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย ที่สำคัญ อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 ในปัจจุบันรุนแรงมากแค่ไหน การอบรม จป ออนไลน์ ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ นอกจากนั้นยังเป็นไปตามมาตรฐานป้องกันของรัฐบาลที่ห้ามไม่ให้รวมกลุ่มกันด้วย

การอบรม จป ออนไลน์ มีทั้งแบบ In-house และ Public หรือส่วนบุคคล สำหรับคู่มือการเรียนการสอน หลังจากที่ผู้เข้ารับการอบรมสมัครและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันจะส่งคู่มือการเรียนการสอนให้ทางไปรษณีย์หรือส่งผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Email  ซึ่งเมื่อผ่านการอบรมตามหลักสูตรจะมีการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกคน

การอบรม จป ออนไลน์กับสถาบันต่างๆ ต้องพิจารณาด้วยว่าสถาบันเหล่านั้น มีความน่าเชื่อถือมาน้อยแค่ไหน เลือกสถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีมาตรฐาน ISO 9001 รองรับ วิทยาการที่อบรม จป ออนไลน์ ต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย (หลักสูตร จป) สามารถถ่ายทอดวิชา ความรู้ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ดี ผู้เข้ารับการอบรม จป ออนไลน์ในระดับต่างๆ ต้องสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานได้จริง สามารถเรียนรู้ เข้าใจ ปฏิบัติตามข้อกฎหมายด้านความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง

ทั้งหมดนี้ ก็คือ อบรม จป ออนไลน์ คืออะไร ดียังไง หวังว่าทุกคนคงเข้าใจมากขึ้น ตำแหน่ง จป มีความสำคัญมาก ซึ่งสถานประกอบกิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดต้องแต่งตั้งหรือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับต่างๆ ตามกฎกระทรวงที่ได้กำหนดมาตรฐานการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตาม ถือได้ว่ามีความผิดตาม พรบ. ด้านความปลอดภัยฯ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 2 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ