งานเนี๊ยบ งานทนกว่าใครด้วยคอนกรีตผสมเสร็จ?

คอนกรีตผสมเสร็จ

•ทำความรู้จักกับคอนกรีต

วัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมให้ใช้ในการก่อสร้างอาคาร และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ซึ่งคอนกรีตประกอบด้วยส่วนผสม 2 ส่วน คือ วัสดุประสาน ได้แก่ ปูนซีเมนต์กับน้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีต ผสมกับวัสดุผสม ได้แก่ ทราย หินหรือกรวด 

เมื่อนำมาผสมให้เข้ากันได้ความเป็นเหลว ๆ สักพักหนึ่ง สามารถเทลงในแบบหล่อที่มีรูปร่างตามต้องการได้ เพื่อที่จะออกมามีหน้าตาแบบนั้น หลังจากนั้นทิ้งไว้สักพัก จากของเหลวจะแปรเปลี่ยนสภาพสู่ของแข็ง จึงค่อยเอาแม่พิมพ์ออก เป็นต้น

•คอนกรีตผสมเสร็จคือ?

คอนกรีตที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วมาจากโรงงาน มีการผสมส่วนผสมต่าง ๆ เข้าหากันได้อัตราส่วนที่แม่นยำ และถูกนำใส่รถเพื่อเตรียมจัดส่งให้หน่วยงานก่อสร้าง จากเดิมทีที่มีความยุ่งยาก เพราะผู้รับเหมาจะจัดการผสมทุกอย่างด้วยตนเอง ต้องเริ่มตั้งแต่การสั่งซื้อ หิน ทราย ปูนซีเมนต์ และน้ำยาผสมคอนกรีตมา แล้วจึงจัดการหาเครื่องผสมปูนและทีมงานเพื่อทำการผสมส่วนประกอบต่าง ๆ แต่ในปัจจุบันสะดวกขึ้นมากแล้วได้คอนกรีตผสมเสร็จมาจำหน่าย

•ทำไมถึงเปลี่ยนมาใช้คอนกรีตผสมเสร็จ

1 เวลาและสถานที่ในการก่อสร้างมีขนาดที่จำกัด

2 แรงงานหรือทีมงานในการผสมที่มีความชำนาญในปัจจุบันหายากขึ้น

3 วงการก่อสร้างมีความต้องการคอนกรีตที่มีคุณภาพสูงขึ้น

•กระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

เริ่มแรกของกระบวนการเลย ใจความสำคัญอยู่ที่ส่วนผสม ได้แก่ หิน ทราย ว่าเลือกมาจากแหล่งที่มีคุณภาพดีและถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่ จากนั้นจึงนำมากองและเก็บไว้ไม่ให้ผสมกัน ส่วนปูนซีเมนต์จะถูกบรรจุไว้ในไซโลอย่างมิดชิด และน้ำยาผสมคอนกรีตจะถูกบรรจุในภาชนะพิเศษเฉพาะอย่างมิดชิดด้วยเช่นกัน ทุกอย่างแยกกันเก็บอย่างเป็นที่เป็นทางก่อน จากนั้นวัตถุดิบทั้งหมดจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป

โดยการนำหิน ทราย และปูนซีเมนต์ ไปชั่งน้ำหนักโดยเครื่องชั่ง ซึ่งต้องได้น้ำหนักถูกต้องตามที่กำหนดไว้ และสิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงความชื้นของหินกับทรายด้วย ซึ่งจะต้องมีความแม่นยำถึงระดับความชื้น หากความชื้นไม่ถูกต้องจะต้องนำไปผ่านกระบวนการทำให้ถูกต้องเสียก่อนถึงจะกลายมาเป็นส่วนผสมได้ ในส่วนของน้ำและน้ำยาผสมคอนกรีตจะถูกนำไปวัดปริมาตรให้ตรงตามอัตราส่วนที่ถูกต้อง แล้วจึงค่อยนำส่วนผสมทั้งหมดมาผสมกันในเครื่องผสมคอนกรีต 

ซึ่งจะผสมคอนกรีตตามเวลาที่กำหนดด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติที่ให้ความแม่นยำ สม่ำเสมอและรวดเร็ว จะเห็นได้ว่าทุกอย่างต้องมีความแม่นยำในอัตราส่วนมาก ๆ เพราะสิ่งนี้คือใจความสำคัญของการก่อสร้าง หากคอนกรีตไม่ดีทุกอย่างก็จบ และหลังจากนั้นคอนกรีตที่ผ่านการผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะถูกลำเลียงลงสู่รถผสมคอนกรีตเพื่อนำไปยังหน่วยงานก่อสร้างต่าง ๆ ต่อไป ถือว่าเป็นอันเสร็จกระบวนการของการผลิตคอนกรีต

•ความต่างของรถคอนกรีตโม่เล็ก และโม่ใหญ่?

-รถไม่เล็ก จะบรรจุคอนกรีต 2คิว/เที่ยว เหมาะสำหรับงานเล็กที่เทไม่เยอะ หรือ ถนน ทางเข้า แคบ ดย ถนนทางเข้าต้องกว้างอย่างน้อย 3เมตร และ สายไฟ-พื้นที่ด้านบน สูงมากกว่า 3เมตรสภาพถนนดี เป็นดินอัดแน่นหรือคอนกรีต
-รถโม่ใหญ่ จะบรรจุคอนกรีต 5คิว/เที่ยว เหมาสำหรับงานที่ใช้คอนกรีต 5คิวขึ้นไป ถนน ทางเข้า ต้องกว้างอย่างน้อย 4เมตรโค้งหักศอกกว้างอย่างน้อย 6เมตร และ สายไฟ-พื้นที่ด้านบน สูงมากกว่า 4เมตร สภาพถนนดี เป็นดินอัดแน่นหรือคอนกรีต